ZORGBONUS

Man met Masker

Informatie Zorgbonus

Hoe kan ik me aanmelden voor de zorgbonus?


Als je in de periode tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020 via Zorg Ambiance werkzaam bent geweest bij 1 of meerdere opdrachtgevers kun je een aanvraag indienen voor deze zorgbonus. Een aanvraag voor de bonus moet worden ingediend door Zorgambiance bij de opdrachtgever. Dit is de opdrachtgever waar je via Zorg Ambiance het meeste werkzaam bent geweest in deze periode. LET OP Je kunt de zorgbonus maar bij 1 opdrachtgever indienen, ook als je bij meerdere opdrachtgevers hebt gewerkt.
Wanneer wordt de zorgbonus uitbetaald?


De opdrachtgever bepaalt of je in aanmerking komt voor de zorgbonus. De aanvraag moet door de opdrachtgever ingediend worden voor 6 November 2020. Daarna gaat de overheid alle vragen beoordelen. De inschatting is dat dit minimaal 13 weken zal duren. (2021)
Hoe werk het als ik bij meerdere opdrachtgevers heb gewerkt?


Iedereen kan maar 1 keer de zorgbonus krijgen. We melden je gegevens aan bij de opdrachtgever waar je tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020 de meeste uren hebt gewerkt.
Krijgen alle zorgverleners de zorgbonus uitgekeerd?


Nee helaas niet. Hier zijn criteria aan verbonden. Het belangrijkste is dat men een bijzondere prestatie geleverd moet hebben in de strijd tegen corona. De bestuurder van de zorgorganisatie bepaalt wie de zorgbonus ontvangt op basis van een handboek met instructies vanuit de overheid.
Hoe weet de opdrachtgever dat ik daar heb gewerkt tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020?


Zorg Ambiance informeert de opdrachtgever waar je het meest hebt gewerkt en levert de gegevens aan.
Wie bepaalt of ik de zorgbonus krijg uitgekeerd?


De zorgbestuurders hebben de complexe taak om te beoordelen vanuit een handleiding van de overheid welke medewerkers hiervoor in aanmerking komen. Een accountant van de opdrachtgever kijkt uiteindelijk ook nog mee of het allemaal juist is verlopen. Wij zullen de benodigde gegevens aanleveren bij de betreffende opdrachtgever. Dan hopen wij dat je in aanmerking komt voor de zorgbonus. Als dit het geval is zul je door de zorgorganisatie geinformeerd worden. De uitbetaling wordt ook door de opdrachtgever gedaan waar je het meeste hebt gewerkt in de periode van 1 maart 2020 tot 1 september 2020.